Contact

Secretariaat Stichting de Oranjevriend

H.J. (Hessel) van der Vlies
Molenlaan 37
2964 HJ Groot-Ammers
T. 06 - 537 697 51
E. secretariaat@oranjevriend.com

Rekeningnummer Stichting de Oranjevriend: 
NL93 RABO 0323513654

Het bestuur

Voorzitter Bram van Wijk
Penningmeester Nees de Vos
Secretaris Hessel van der Vlies
Bestuursleden

Martin Boon
Manon van der Maas
Peter Kortlever
Iris de Bruin
Jessy Hullen
Ria Kortlever

 

ANBI

ANBI info 2012 en 2013
ANBI info 2015 en 2016

Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning

Doelstelling

Artikel 2
De stichting heeft ten doel de feestelijk herdenking in het openbaar van de verjaardagen van het Koninklijk Huis, van gedenkwaardige gebeurtenissen van het huis van oranje betreffende en van alle gebeurtenissen welke gedenkwaardig zijn in de geschiedenis van land, gewest en gemeente en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


& adverteerders