Dodenherdenking 2021

Ook dit jaar heeft de plechtigheid en kranslegging van de dodenherdenking bij het monument om 20.00 uur in klein comité plaats gevonden. 

Gezien de waarde en het belang van deze herdenking heeft het 4/5 mei comité van de voormalig gemeente Liesveld geregeld dat de last post en de kranslegging te volgen waren via een live stream.


& adverteerders