Aubadeliedjes 2019

De volgende liedjes zullen tijdens de aubade aan bod komen:

In een blauw geruite kiel
In een blauw geruite kiel
Draaide hij aan ’t grote wiel
De ga-a-a-anse dag
Maar Michieltjes jongens hart
Leed ondragelijke smart
A-ach, a-ach, a-ach, a-ach!

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoo-hoo-hoo-hoorde zo
Naar Oostinje, naar de West
Jongens dat gaat opperbest
Hojo, hojo, hojo. hojo!

Daar staat Hollands Admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schri-hi-hi-hik der zee
’t een Ruyter naar den aard
Glorierijk zit hij te paard
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

De zilvervloot
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

Klommen niet de jongens als katten in ‘t want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

Het Ammerse volkslied
Melodie: waar ’t bronsgroen eikenhout

Waar de weet’ring en de Lek, langs ons dorpje stroomt.
Waar de boezem en de vliet Ammers stil omzoomt.
Waar je koeien in de wei en nog kikkers ziet
Daar ligt ons Ammers land, met z’n ruisend riet. 2 x

Waar we op de Wilgenweg, volop vogels zien
Waar we zelfs de ooievaars onderdak aanbien
Waar de koeien in de wei grazen bij de vleet
Daar ligt ons Ammers land met z’n lief en leed. 2 x

Waar de molens op de ka met z’n vieren staan
Waar men ’s winters als het vriest, schaatsers fier ziet gaan.
Waar je volop eenden ziet aan de waterkant.
Daar aan ons Ammers schoon is ons hart verpand. 2 x

Waar het slot van Liesveld stond, glorie van weleer
Waar in ’t water van de lek eens de zalm keert weer
Waar nog steeds ons koningshuis altijd wordt vereerd
Daar klopt ons Ammers hart, vrij en onverveerd. 2 x

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassauen
Ben ik van Duitsen bloed
Den Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet.
Een prinse van oranje,
Ben ik vrij onverveerd.
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwen
Zijt gij, o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
U dienaar ’t aller stond.
De tirannie verdrijven,
Die mij mijn hart doorwondt.


& adverteerders