Viering Koningsdag: Koor- en samenzangavond

27 April 20.00 uur

Locatie: Ned. Hervormde kerk te Groot-Ammers
Kerk open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur


Het Comité Zangavond Koningsdag nodigt u hierbij hartelijk uit voor de traditionele Koor- en samenzangavond welke gehouden zal worden op Koningsdag D.V. 27 april 2019 in de Hervormde Kerk te Groot-Ammers.

Medewerking zal worden verleend door:

  • Christelijk Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden
  • Willem Nijhof; dirigent
  • Jan Rozendaal; organist

Het belooft andermaal een fijne, muzikale avond te worden, waarin vrijwel uitsluitend Nederlandse liederen gezongen zullen worden. Veel ruimte is ingeruimd voor samenzang van bekende geestelijke- en vaderlandse liederen.

Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden, o.a. t.b.v. St. Woord en Daad.

Wij hopen op een goede opkomst.
 


& adverteerders